HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ONZE HUISREGELS

 • Iedereen die na een gratis proefles wenst te blijven trainen  is verplicht zich in te schrijven en de verzekering onmiddellijk in orde te maken . Bij minderjarigen dienen de ouders alles te ondertekenen.
 • Bij aanvang van de les dient iedereen in het bezit te zijn van een kaartje en dit af te geven aan de trainer .
 • Bij te laat komen komt men tot bij de trainer om af te groeten en je kaartje af te geven .
 • Men dient respectvol om te gaan met je trainingspartners, trainer, mensen die de club vertegenwoordigen, de infrastructuur en trainingsmateriaal .
 • Onze sport word enkel in de zaal en op verplaatsing tijdens wedstrijden gebruikt, het is niet toegestaan deze buiten de afgesproken plaatsen te gebruiken.
 • Men zorgt ervoor dat zijn/haar persoonlijke hygiëne in orde is zijnde kortgeknipte nagels , een propere lichaamshygiëne, kledij en materiaal in verzorgde staat. Eventuele wonden goed verzorgd en netjes afgedekt
 • Het is niet toegelaten om met schoenen op de mat te komen die hier niet voor voorzien zijn .
 • Kauwgom en andere voedingsmiddelen zijn niet toegestaan in de trainingszaal.
 • Er worden geen voorwerpen op de matten gezet die schade kunnen toebrengen.
 • Het gebruik van de zaal buiten de uren dient steeds aan Daniella doorgegeven te worden
 • Lege flesjes en blikjes in de daarvoor bestemde vuilbak gooien.
 • Al het gebruikte materiaal dient op de daarvoor bestemde plaats terug gelegd te worden.
 • De trainer zorgt ervoor dat de zaal netjes achterblijft voor de volgende les .
 • Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen persoonlijke bezittingen.
 • Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden .
 • Men zorgt ervoor dat onze sport en de naam  van onze club positief naar buiten worden gebracht .
 • Het huishoudelijk reglement kan ten alle tijden aangepast worden .
 • Gelieve rekening te houden met bovenstaande regels zodat iedereen in een aangename en sportieve sfeer kan trainen .