Sportverzekering BKBMO

Meer info

Hier kan u alle informatie vinden omtrent de algemene voorwaarden van de Arena verzekering.

Een ongeval gehad?

Elk aangesloten lid van uw federatie en/of club kan genieten van de waarborgen die door Arena verstrekt worden. Arena verzamelt uw persoonsgegevens bij verzoeken om tegemoetkomingen, wanneer u een aangifteformulier “Lichamelijke ongevallen”, “Burgerlijke aansprakelijkheid” of “Rechtsbijstand” indient. Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van het verzekeringscontract tussen Arena en uw federatie en/of club, meer bepaald voor Claims Management.
Arena verwerkt tevens persoonsgegevens om uitkeringen terug te vorderen of zijn wettelijke verhaalsrecht uit te oefenen.
De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de hierboven beschreven doeleinden: naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, nationaliteit, rijksregisternummer, beroep, foto’s en URL’s. Arena verwerkt tevens uw gezondheidsgegevens, waarvoor uw
uitdrukkelijke toestemming via het aangifteformulier gevraagd wordt.

The Bulldogs Antwerpen vzw © All Rights Reserved